Werking

Het ValveCare doseersysteem bestaat uit een computergestuurde doseerpomp. Zodra de auto overschakelt naar het rijden op LPG/CNG wordt de ValveCare doseerpomp ingeschakeld en wordt de ValveCare vloeistof onder druk geïnjecteerd.

ValveCare is uniek omdat de gedoseerde hoeveelheid vloeistof wordt berekend aan de hand van de motorlast/belasting. Gevolg hiervan is dat de motor ten allen tijde door de juiste hoeveelheid additieven wordt beschermd, zelfs bij drukgevulde motoren.

ValveCare communiceert rechtstreeks met het Prins VSI systeem en zal U in tijden van problemen waarschuwen door middel van piepsignalen uit de VSI schakelaar. Bij zeer kritische fouten is het niet meer mogelijk om op LPG verder te rijden.


Gebruikershandleiding (Prins)   

Inleiding

Geachte klant, U heeft de juiste keuze gemaakt door uw auto te laten voorzien van een geavanceerd Prins ValveCare doseersysteem. Dit doseersysteem voldoet aan strenge wettelijke eisen met betrekking tot veiligheid en milieu. ValveCare is een additieven doseertoestel exclusief ontwikkeld voor het Prins VSI systeem. Het doel van ValveCare is het in de juiste hoeveelheid doseren van additieven, welke overmatige klep en klepzitting slijtage tegen gaat. Deze additieven worden standaard toegevoegd aan benzine, echter bij LPG/CNG is dit niet het geval. Wij adviseren u, alvorens u gaat rijden met uw auto, deze handleiding goed door te nemen. Het maakt u vertrouwd met de voor u noodzakelijke wetenswaardigheden over uw Prins ValveCare doseersysteem. In deze gebruikershandleiding kunt u nalezen hoe u met uw Prins ValveCare doseersysteem om moet gaan. Daarnaast wordt u attent gemaakt op belangrijke adressen die u kunt raadplegen in geval van vragen of problemen. Wij adviseren u deze handleiding bij uw autopapieren te bewaren. Prins Autogassystemen B.V. bedankt u voor uw keuze en wenst u veel rijplezier.

Algemene werking

Het ValveCare doseersysteem bestaat uit een computergestuurde doseerpomp. Zodra de auto overschakelt naar het rijden op LPG/CNG wordt de ValveCare doseerpomp ingeschakeld en wordt de ValveCare vloeistof onder druk geïnjecteerd. ValveCare is uniek omdat de gedoseerde hoeveelheid vloeistof wordt berekend aan de hand van de motorlast/belasting. Gevolg hiervan is dat de motor ten allen tijde door de juiste hoeveelheid additieven wordt beschermd, zelfs bij drukgevulde motoren. ValveCare communiceert rechtstreeks met het Prins VSI systeem en zal U in tijden van problemen waarschuwen door middel van piepsignalen uit de VSI schakelaar. Bij zeer kritische fouten is het niet meer mogelijk om op LPG verder te rijden.

Het ValveCare doseersysteem mag enkel worden gebruikt in combinatie met het originele ValveCare additief. Indien andere additieven worden gebruikt kan Prins een juiste werking niet meer garanderen en vervalt derhalve de garantie.
 
Alvorens men het ValveCare doseersysteem monteert of hier werkzaamheden aan uitvoert, dienen zorgvuldig alle veiligheidsvoorschriften in acht genomen te worden.
 
 Veiligheidsvoorschriften
  • Montage van ValveCare doseertoestellen met vreemde onderdelen, die niet door Prins worden gecontroleerd en geadviseerd, is niet toegestaan en kan materiële schade tot gevolg hebben, waarvoor Prins niet aansprakelijk gesteld kunnen worden.
  • Voorkom ten allen tijde direct contact met het additief via huid, ogen of mond. Gebruik altijd beschermende kleding en een veiligheidsbril bij werkzaamheden of onderhoud aan het ValveCare doseersysteem.
  • Indien het additief in contact komt met de ogen kan dit irritatie opwekken. In dit geval 10 tot 15 minuten spoelen met water en contact opzoeken met een arts.
  • Indien het additief in contact komt met de huid kan dit irritatie opwekken. In dit geval de huid goed wassen met zeep en spoelen met grote hoeveelheden water. Zoek contact met een arts als de irritatie niet afneemt.
  • Indien het additief wordt ingeslikt mag u geen braken opwekken. De mond spoelen met water en 2 tot 4 bekers met water drinken. Zoek daarna direct contact op met een arts.
  • Gebruik het Prins ValveCare doseersysteem enkel in samenwerking met de voorgeschreven additieven.
  • Neem bij installatie in het buitenland de geldende nationale voorschriften in acht.
  • Doseerpomp en randapparatuur mogen alleen door vakkundige en bevoegde personen worden geïnstalleerd, onderhouden en gerepareerd.

Bij het aansluiten of afkoppelen van de elektrische bedrading, steeds de spanning uitzetten door de batterij van het voertuig af te koppelen.

Plaatsen van een nieuwe vulling

Verwijder de ValveCare vulling alleen indien deze helemaal leeg is (i.v.m. knoeien en eventuele onterechte foutcodes op verbruik).

Verwijder de dop van de nieuwe vulling en plaats de fles omgekeerd met de folie zijde gecentreerd tegen de uitstekende pin (flessenopener). Zie afbeelding.Druk de pin door de folie en schuif de fles in een vloeiende beweging naar beneden tot aan de schroefdraad. Bij de schroefdraad aangekomen dient te vulling te worden vastgedraaid. Beweeg de fles nooit terug omhoog ivm lekken/leeglopen.

Let op: werk altijd met schone onderdelen. De ValveCare doseerpomp kan schade ondervinden ten gevolge van vuil/verontreinigingen.

Onderhoud

Het ValveCare doseersysteem is een onderhoudsvriendelijk systeem dat slechts op de volgende punten dient te worden gecontroleerd:

 Diagnose

Voor diagnose doeleinden is een pieper in de schakelaar van het VSI-systeem geïntegreerd. De volgende meldingen kunnen zich voordoen met betrekking tot ValveCare:

Pieper piept drie keer kort achter elkaar elke 2 minuten

Diagnose:
 
De ValveCare vloeistof in het reservoir is leeg en de fles dient zo snel mogelijk verwisseld te worden. U kunt nog maximaal 60 minuten op LPG rijden alvorens het VSI systeem automatisch terugschakelt naar het rijden op benzine.OPMERKING: U kunt ongeveer 5000 kilometer rijden op één fles ValveCare*.

Actie:

Raadpleeg een Prins dealer voor een nieuwe fles ValveCare vloeistof, zodat u deze kunt verwisselen (zie hieronder) en vervolgens weer op LPG kunt rijden. Deze zijn te vinden op onze website www.prins.eu, onder ‘zoek een Prins dealer’.

Pieper piept twee keer kort achter elkaar elke 2 minuten

Diagnose:

Er is een fout in het ValveCare systeem opgetreden. U kunt nog maximaal 60 minuten op LPG rijden alvorens het VSI systeem automatisch terugschakelt naar het rijden op benzine.

Actie:

Ga direct naar Prins dealer om de storing in het ValveCare systeem op te laten lossen. Zodra het probleem verholpen is kunt u weer op LPG rijden. De Prins dealers zijn te vinden op onze website www.prins.eu, onder ‘zoek een Prins dealer’.

 Garantievoorwaarden

Dit apparaat is een kwaliteitsproduct en is gefabriceerd overeenkomstig de huidige stand van de techniek. De garantie heeft een geldigheidsduur van 24 maanden en gaat in op het moment dat het apparaat afgeleverd wordt, op vertoon van het aankoopbewijs. Tijdens de garantietermijn zal onze servicedienst alle storingen repareren die ondanks een juist gebruik door de gebruiker in overeenstemming met onze gebruiksaanwijzingen, toegeschreven kunnen worden aan materiaalfouten. Wij behouden ons het recht voor om de defecte onderdelen te repareren of door nieuwe onderdelen te vervangen. De vervangen onderdelen blijven onze eigendom. Door het repareren of vervangen van defecte onderdelen wordt de garantietermijn van het apparaat niet verlengd. Voor vervangen onderdelen geldt de garantietermijn van het apparaat. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of defecten aan het apparaat of aan onderdelen ervan, die te wijten zijn aan verkeerd gebruik of verkeerd onderhoud van het apparaat. Hetzelfde geldt voor het niet in acht nemen van de voorschriften die in onze gebruiksaanwijzing of voor het gebruik van onderdelen of hulpstukken die geen deel uitmaken van ons leveringsprogramma. Door alle willekeurige werkzaamheden die uitgevoerd zijn door personeel dat niet door ons bevoegd is vervalt elke aanspraak op garantie. De garantie geldt niet voor de delen die onderhevig zijn aan slijtage en de elektrische onderdelen omdat slijtage hiervan een natuurlijk gevolg van het gebruik van het apparaat is. Alle kosten die ontstaan in geval van garantieclaims waar geen toestemming voor gegeven is of die niet erkend zijn zullen in rekening gebracht worden.

Voor service tijdens de garantieperiode, verzoeken wij u vriendelijk om zich tot één van de volgende servicestations te wenden, die te vinden zijn op www.prins.eu onder "zoek een Prins dealer".

 Milieurichtlijnen

Deponeer elektrische apparaten niet bij het huisvuil

Het apparaat moet in overeenstemming met de geldende milieuvoorschriften weggegooid worden.
 - Het apparaat en de accessoires moeten op basis van het materiaal waar zij uit zijn vervaardigd weggegooid worden.
 - Voor het weggooien moeten de geldende plaatselijke wettelijke voorschriften in acht genomen worden.
 - Bij de gemeente kunt u om het adres van de dichtstbijzijnde plaats vragen, waar u het apparaat en de hulpstukken kunt weggooien.